Sociale uitvaarten

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid organiseren wij uitvaarten voor mensen in minder bevoorrechte posities. Deze Sociale uitvaarten richten zich enerzijds op mensen in maatschappelijk geïsoleerde posities, zoals bijvoorbeeld bewoners van maatschappelijke opvang en hostels en mensen zonder nabestaanden.  Daarnaast verzorgen wij uitvaarten van mensen met een heel klein of met geen budget, waarbij de gemeente in beeld kan komen als opdrachtgever.

Wij kennen de leefwereld van mensen met schulden, in de maatschappelijke opvang, mensen die bekend zijn met hulpverlening, psychiatrie of verslaving. Wij zoeken aansluiting bij de betrokkenen, eventuele nabestaanden, cliënten en medewerkers. Samen worden passende besluiten genomen. We organiseren met de betrokkenen een mooie en waardige uitvaart.

http://www.socialeuitvaartutrecht.nl