Visie

Actief betrokken zijn bij de overledene en de uitvaart kan een gevoel geven van richting in een tijd waarin je je stuurloos kan voelen. Samen zorgen voor de uitvaart geeft verbondenheid met de mensen met wie je samen beslist en samen uitvoert. Het geeft voldoening dat je dit allemaal kunt en mag doen voor degene van wie je afscheid neemt.

Zelfuitvaart richt zich niet op het uit handen nemen van de uitvaart. Wij beogen nabestaanden in staat te stellen alles rondom de uitvaart zelf te doen. Wij werken vanuit openheid en transparantie.

Openheid:

  • openheid over alle stappen in het proces van de uitvaart
  • alles wordt benoemd en besproken, voorbij de vanzelfsprekende gang van zaken

Transparant:

  • alle mogelijkheden en keuzes die er zijn worden besproken
  • duidelijkheid over de kosten

Eigen:

  • de nabestaanden nemen alle beslissingen en voeren zoveel mogelijk de handelingen uit voor de uitvaart en de overledene
  • wij gaan uit van de capaciteiten en de wensen van nabestaanden en de overledene