Visie

Praktisch handelen en actief zijn rondom de uitvaart kan een gevoel van controle en houvast geven, in een tijd waarin je je stuurloos kan voelen. Samen zorgen voor de uitvaart geeft verbondenheid met de mensen met wie je beslist en uitvoert. Het geeft voldoening dat je dit allemaal kunt en mag doen voor degene van wie je afscheid neemt.

Zelfuitvaart richt zich niet op het uit handen nemen van de uitvaart. Wij stellen nabestaanden in staat alles rondom de uitvaart zelf te doen.

  • Wij zijn open over alle stappen in het proces van de uitvaart
  • Alles wordt benoemd en besproken, voorbij de vanzelfsprekende gang van zaken
  • De nabestaanden voeren zoveel mogelijk de handelingen uit voor de uitvaart
  • Wij gaan uit van de capaciteiten en de autonomie van nabestaanden